Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for inflammatorisk sykdom

Prosjektbeskrivelse:

Den beskrevne forskningsbiobanken skal bidra til økt forskning på autoimmune og autoinflammatoriske sykdommer i helseregionen ved å sørge for innsamling av biologisk materiale fra de relevante pasientgrupper.
Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer ved sykdom relatert til inflammatorisk sykdom, for å forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/505 Startdato for innsamling av materiale: 19.03.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Øyvind Mikkelsen
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital


Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt