Forskningsprosjekt


Nye måter å forbedre helse og overlevelse for avansert lungekreftpasienter

Vitenskapelig tittel:
Exploring new ways to improve Quality Of Life and Prognosis for patients with advanced lung cancer

Prosjektbeskrivelse:
Overlevelse for pasienter med avansert lungekreft er svært dårlig, mindre en 25% overleve mer en ett år. Livskvalitet er den markør som best kan forutse overlevelse i disse pasienter. Ved å gi disse pasienter en bedre livskvalitet tror vi at vi kan øke overlevelse i disse pasienter også. Hvis vi kan mindre bivirkininger av terapi og plager forårsaket av sykdommen, skal sannsynligvis totall antall sykehusinleggelse og legebesøk for en pasient med avansert lungekreft kunne minke også. Hovedmål: Å forbedre livskvaliteten og dermed overlevelse av stadium 4 lungekreft pasienter Delmål: 1. Kan akupunktur forbedre livskvalitet og/eller overlevelse for stadium 4 lungekreft pasienter 2. Kan veiledet aktiv trening forbedre livskvalitet og/eller overlevelse for stadium 4 lungekreft pasienter 3. Undersøke hvilken effekt akkupunktur og veiledet aktiv trening har på det neuroendokrine immunsystemet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3197 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 30.04.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johannes Baak
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.01.2011 REK vest
18.08.2011 REK vest