Forskningsprosjekt


Risiko for kardiovaskulære hendelser hos nyretransplanterte pasienter med vedvarende forhøyet konsentrasjon av parathyroidea hormon

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med kronisk nyresvikt har økt hjerte-/kar sykelighet og dødelighet i forhold til normalbefolkningen, og ved kronisk nyresvikt er det vist en sammenheng med ubalanse i kalsium- og fosfat-omsetningen med økt utskillelse av biskjoldbruskkjertel-hormon. Hos mange nyretransplanterte vedvarer denne ubalansen selv om nyrefunksjonen er god. Formålet med studien er å sammenligne to grupper av nyretransplanterte med god nyrefunksjon, der den ene har høy og den andre lav utskillelse av biskjoldbruskkjertel-hormon minst ett år etter transplantasjonen, for å kartlegge forekomst av hjerte-/kar-sykelighet og -dødlighet mellom gruppene. Data hentes fra Norsk Nyreregister. I en substudie vil vi kartlegge denne ubalansen nærmere hos 20 deltakere fra samme pasientgruppe med vedvarende god nyrefunksjon etter minst 10 år fra transplantasjonen. Disse blodprøvene fra substudie-gruppen vil styrke tolkningen av funnene i registerstudien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2926 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 05.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lasse Gøransson
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2010 REK vest
29.11.2012 REK vest