Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for Blodsykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Den beskrevne forskningsbiobanken skal bidra til økt forskning på blodsykdommer

på AHUS ved å sørge or innsamling av biologisk materiale fra pasienter

med blodsykdommer. Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer ved

blodsykdommer, for å forbedre forebygging , diagnostiikk og behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/326 Startdato for innsamling av materiale: 04.03.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Hoa Thi Tuyet Tran
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Akershus Univeristetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst