Forskningsprosjekt


CARDIAC-GEN

Vitenskapelig tittel:
Norsk: Genetiske risikofaktorer for vanlig forekommende livsstilsykdommer. Engelsk: The Role of Genes and Nutrition for the Development of Cardiovascular Disease, Diabetes and Cancer.

Prosjektbeskrivelse:
Hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft er hyppig forekommende livsstilssykdommer med høy sykelighet og dødelighet. CARDIAC-GEN vil undersøke om det kan være felles genetiske risikofaktorer for disse sykdommene i den norske befolkningen, og om genvariasjonen også påvirker den kliniske presentasjon, alvorlighetsgrad og prognose av sykdommene. Vi vil videre undersøke om den genetiske risikoen modifiseres av ytre livsstilsfaktorer som ernæring, og om dette kan gjenspeiles ved måling av ulike metabolitter i blod og urin. Dette vil kunne gi oss informasjon om hvordan genene påvirker sykdomsrisiko og ha betydning for forebyggende behandling. Vi vil benytte data basert på etablerte biobanker fra den generelle befolkningen og fra pasienter, og kople disse dataene mot resultat fra nye genetiske analyser, og mot oppfølgingsdata på ny sykdom og død. Denne søknaden omfatter det vi her kaller Delprosjekt 1 i CARDIAC-GEN, og inkluderer kun pasientdata fra de randomiserte studiene NORVIT og WENBIT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2895 Prosjektstart: 04.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ottar Nygård
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2010 REK vest
14.04.2011 REK vest
15.09.2011 REK vest