Forskningsprosjekt


Genetisk variasjon som prediktor for risiko og behandlingsrespons for tvangslidelse

Vitenskapelig tittel:
Genetic variations in neurotransmitter genes as predictors of risk and therapy response: Clinical studies in OCD

Prosjektbeskrivelse:
Tvangslidelse er en psykisk lidelse som rammer en vesentlig del av populasjonen og som er assosiert med betydelig funksjonssvikt. Effektiv behandling finnes, men en stor del av pasientene oppnår bare delvis bedring. Tvangslidelse består av en heterogen samling symptomer og det er foreløpig usikkert hvordan vi best skal forstå lidelsen. For å effektivisere behandlingen av tvangslidelse er vi avhengig av en bedre avgrensing og kategorisering. Formålet med vår studie er å studere det genetiske grunnlaget for tvangslidelse. Det har de siste årene blitt foretatt en rekke genetiske undersøkelser, men enhetlige konklusjoner har latt vente på seg. Vi ønsker primært å undersøke variasjon i gener som koder for nevrotransmittere i sentralnervesystemet, hovedsakelig dopamin, serotonin og glutamat. Denne variasjonen sees videre i sammenheng med ulike subgrupperinger av tvangslidelse, samt behandlingsrespons i et stort og veldefinert utvalg pasienter fra St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2885 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ismail Cuneyt Guzey
Forskningsansvarlig(e):  Avdeling For Forskning og Utvikling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2010 REK midt
24.10.2014 REK midt