Forskningsprosjekt


Erfaringer og opplevelser med gruppebehandling i varmtvannsbasseng for personer med revmatisk sykdom - en kvalitativ studie

Prosjektbeskrivelse:
Diakonhjemmet Sykehus driver et behandlingsbasseng med ca 600 brukere hver uke. Flesteparten av dem har en eller annen form for revmatisk sykdom. Vi planlegger å gjennomføre et større forskningsprosjekt hvor vi skal undersøke effekten av gruppebehandling i varmtvannsbasseng for pasienter med revmatisk sykdom. For å sikre at problemstillinger og utfallsmål for en slik effektstudie blir valide og relevante, er det behov for å gjennomføre en kvalitativ studie i forkant, der brukere intervjues om sine erfaringer og opplevelser med behandling og trening i varmt vann.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3321 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hege Bentzen
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst