Forskningsprosjekt


Digitalt støtteverktøy til forbedring av analyser av MR prostata

Vitenskapelig tittel:
Improved analysis of MRIs of the prostate gland by means of artificial intelligence (AI).

Prosjektbeskrivelse:
Diagnostisering av Prostatakreft er en klinisk utfordring. MR prostata er et nyttig hjelpemiddel, men vi tror de digitale MR bildene inneholder mye informasjon som ikke kan sees med det blotte øyet. Dette prosjektet vil utvikle et digitalt verktøy som kan utnytte slik informasjon og forbedre radiologens vurdering av MR prostata bilder ved hjelp av moderne maskinlæring / Big Data / Artifisiell Intelligens.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/272 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Svein Reidar Kjosavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NorDForsk har bevilget 2.3 millioner euro til hele NorDCaP prosjektet. Dette prosjektet består av mange arbeidspakker hvorav 2 skal ledes fra Stavanger.
Andelen av budsjettet til oss i Stavanger er 6.4 millioner norkse kroner. Den formelle avtalen mellom konsortiet og NorDForsk er under utarbeidelse.
Universitetet i Stavanger har bevilget et ph.d. stipend. Denne stillingen er lyst ut. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap / Medisin , Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
06.03.2019 REK vest