Forskningsprosjekt


Validering av metoder for Helicobacter pylori (Hp) diagnostikk; Hp metodestudie.

Vitenskapelig tittel:
Validering av metoder for Helicobacter pylori (Hp) diagnostikk: hurtig urease test (HUT), dyrkning og serologi.

Prosjektbeskrivelse:
Helicobacter pylori (Hp) infeksjon fører til kronisk aktiv gastritt, er en viktig årsak til sår i magesekk og tolvfingertarm og er et carcinogen. Det finnes flere metoder (dyrkning, HUT, histologi, serologi, pusteprøve, avføringstest) for påvisning av Hp infeksjon. I 2015 startet inklusjon av pasienter til BLUE studien (REK 2014/2068). Tidligere studier som har inkludert pasienter med blødende magesår, har vist en lavere forekomst av Hp infeksjon enn forventet og i de fleste studier er HUT anvendt som den eneste metode. Preliminære data fra BLUE viser en påfallende lavere sensitivitet for HUT sammenlignet med dyrkning og serologi. I denne studien skal de samme diagnostiske metodene som er anvendt i BLUE studien evalueres fortløpende hos pasienter med symptomer fra øvre GI traktus, uten GI blødning, der undersøkende lege finner indikasjon for Hp testing. Vi ønsker å evaluere sensitiviteten til HUT vs dyrkning og serologi og kartlegge ev. innvirkning av syrehemmende medisiner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/311 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 01.10.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Frode Lerang
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Gastromedisinsk seksjon ved Sykehuset Østfold.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst