Forskningsprosjekt


Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for bruk av helseopplysninger i forskning - Galskapens fengsel

Vitenskapelig tittel:
Mainnan i buret - kriminalpsykiatriske kunnskapspraksiser i norsk helse- og kriminalomsorg 1920-1990

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil være en studie av den samfunnsmessige og psykiatrivitenskaplige begrunnelsen for institusjonen Reitgjerdet i perioden 1920-1990. Studien vil bygge på en hypotese om at nedleggelsen av institusjonen på 1980-tallet kom som et resultat av det innefor rammene av utviklingen av velferdsstaten gradvis utviklet seg en psykiatrifaglig "krise" for institusjonens begrunnelse og delvis en helsepolitisk "krise", som resultat av et kontinuerlig fravær av politisk styring av institusjonen. Norsk krimalpsykiatrisk kunnskapspraksis og institusjonen Reitgjerdet sykehus er ikke tidligere studert og prosjektet vil kunne bidra med både historisk og samtidsrelevant kunnskap for videre vitenskapsstudier, psykiatrisk vitenskap og helseorganisering generelt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2206 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Øyvind Thomassen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt
07.01.2011 REK midt
25.10.2013 REK midt
25.11.2016 REK midt
13.01.2017 REK midt
24.03.2017 REK midt
31.10.2018 REK midt