Forskningsprosjekt


Kurativ behandling for lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Behandlingsvalg hos lungekreftpasienter i kurativt stadium med hensyn på komorbiditet og funksjonsstatus

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal søke å forklare hvordan komorbiditet og funkssjonsstatus påvirker behandlignsvalg for pasienter med potensielt kurable lungekreft (stadium T1-2,N0). Det gjøres ved å identifisere pasientene fra kvalitetsregisteret for lungekreft og gjennomgå pasientjournaler fra aktuelle sykehus. Samtidig vil vi kunne forklare hvorfor noen få pasienter ikke er tilbudt helbredende behandling. Prosjektet er en registerstudie hvor vi retrospektivt gjennomgår pasientene for å beskrive situasjonen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/90 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ingen finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embedsstudium, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2019 REK sør-øst