Forskningsprosjekt


Orofaryngeal dysfagi (svelgevansker) i de nordiske land

Vitenskapelig tittel:
Management of oropharyngeal dysphagia (swallowing disorders) in the Nordic countries.

Prosjektbeskrivelse:
Orofaryngeal dysfagi (OD), svelgevansker, kan ha ødeleggende og langvarige virkninger på en persons medisinske, mentale og sosiale velvære, og dermed en negativ påvirkning på livskvaliteten. OD er en underdiagnostisert lidelse. Kunnskap innen forekomst av OD og den tverrfaglige praksis for utredning og behandling av OD i de nordiske land er ikke eksisterende. Prosjekt har til hensikt å gjennomføre: 1) en tverrsnitts spørreundersøkelse for å undersøke tverrfaglig kvalifikasjoner, kompetanser og tjenestetilbud til personer med OD i de nordiske land, 2) en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse for å undersøke forekomst av OD på helseinstitusjoner og 3) en prevalensstudie for å estimere forekomst av OD hos pasienter innlagt ved nevro-rehabiliterings avdelinger på sykehus i sør-øst Norge. Dette prosjektet vil resultere i ny og viktig kunnskap for pasienter med OD, klinikere og forskere innen OD, beslutningstakere for høyreutdannings- og helseinstitusjoner og til slutt, pasientene
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/827 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Løvstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av interne midler ved forskningsavdelingen på Sunnaas sykehus. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: logopedi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst