Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:

A pragmatic randomised controlled trial of self-sampling among long-term non-attenders to cervical cancer screeningProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) REK har tidligere vedtatt at studien er helsetjenesteforskning og derfor utenfor REKs mandat (2018/510 REK sør-øst A), samt at REK ikke har mandat til å gi dispensasjon for kobling til SSB data (2018/1329 REK sør-øst A), hvilket er bekreftet av NEM (NEM 2018/355). Prosjektleder har videre fått REKs godkjenning til å lagre biologiske prøver fra studien i en eksisterende generell forskningsbiobank (2014/667/REK sør-øst B). Som følge av NEMs vurdering gjelder denne søknaden dispensasjon for å bruke data fra Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret uten å innhente samtykke. Livmorhalsprogrammet har en komplett registrering på individnivå av alle livmorhalsprøver tatt i Norge, med datoer og resultater for hver prøve. Databasen danner grunnlaget for utsendelse av påminnelser om oppmøte til kvinner som ikke har tatt prøver som anbefalt, og er nødvendig for å kvalitetssikre og utvikle et effektivt helsetilbud med minst mulig ulemper. Invitasjon til studien avhenger av bruk av Livmorhalsprogrammets database, for det er kun der man kan identifisere hvem som er forsinket til screening.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/111 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bo Terning Hansen


Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2019 REK sør-øst