Forskningsprosjekt


Forholdet mellom det personlige og det profesjonelle hos terapeuter som behandler pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:
Treatment of patients with severe eating disorders: how therapists experience the relation between theory and more personal qualities in therapy

Prosjektbeskrivelse:
Behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser er assosiert med ambivalens til behandling og høy grad av frafall. Lidelsen utgjør et stort folkehelseproblem, med den høyeste dødeligheten blant psykiske lidelser (Andersen, A., E., 2017). På bakgrunn av dette er forskning på terapeutisk arbeid med denne pasientgruppen viktig. Prosjektets formål er å utforske og systematisere hvordan terapeuter opplever at det profesjonelle, som intervensjoner, virker gjennom personlige kvaliteter i møte med pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Selv om det synes åpenbart at personlige kvaliteter har betydning i terapi, er det likevel gunstig å undersøke hvordan ulike terapeuter jobber for å forstå effekten. Nissen-Lie et al. (2017) antyder at terapeuters profesjonelle ferdigheter må smelte sammen med personlige og unike subjektive aspekter ved terapeuten for å skape effektiv praksis. Et vesentlig spørsmål er hvordan dette skjer i arbeid med pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/83 Prosjektstart: 14.01.2019 Prosjektslutt: 30.10.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Margrethe Seeger Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2019 REK sør-øst