Forskningsprosjekt


Evaluering av salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6) som karies prediksjonsbiomarkør i spyttprøver

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6) as caries prediction biomarker in saliva

Prosjektbeskrivelse:
Karies er en multifaktoriell sykdom som påvirke tannhelse, og en multivariabel prediksjonsmodell er nødvendig for nøyaktig kariespredisjon. Målet med dette prosjektet er å evaluere carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6) konsentrasjoner i spyttprøver som i forbindelse med andre karies prediksjons parameter kunne muliggjøre nøyaktig prediksjon av karies. Resultatet fra dette prosjektet kan også gjøre det mulig å bestemme hva som er den optimale timeavtale for å besøke tannlegen for en klinisk undersøkelse for å velge mellom behandlingsalternativer på tannlegekontoret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/142 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 29.02.2024

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Mohammed Al-Haroni
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institutt for Klinisk Odontologi (IKO), UiTForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2019 REK nord