Forskningsprosjekt


Forstuet ankel - differensiert behandling basert på forbedret diagnostikk

Vitenskapelig tittel:
Sprained ankle - differentiated treatment based on improved diagnostics - a prospective cohort-study and three randomized intervention studies at Bergen Accident and Emergency Department, Norway

Prosjektbeskrivelse:
Ankelskader etter overtråkk eller vridning er svært vanlige og utgjør 1 av 10 skader som behandles av lege. Skadene kan oppstå lateralt, medialt og høyere opp i ankelleddet. Selv om de fleste blir bra etter konservativ behandling, får ca 1/3-del varige plager og redusert evne til å opprettholde samme nivå av fysisk aktivitet. Vi vil se nærmere på forekomst av ulike former for skade i forstuete ankler hos en uselektert voksen populasjon, analysere vår kliniske diagnostikk og evne til å differensiere de ulike skadetypene, vurdere hvilke faktorer som påvirker skadens prognose og undersøke om mer differensiert akuttbehandling etter klinikk og MR-diagnostikk, kan redusere forekomsten av kroniske plager. Et mål er å finne riktig indikasjon for å ta MR. Studien har to hoveddeler; en prospektiv kohortstudie der alle pasienter med forstuete ankler med normale røntgenbilder også blir undersøkt med MR og tre ulike randomiserte intervensjonsstudier vedrørende behandling og rehabilitering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/750 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christina Brudvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Pilotprosjekt/forstudie i løpet av høsten 2019 vil dekkes av såkaldte "Småforsk-midler" som er tildelt forskere med mindre tilgjengelige driftsmidler i et samarbeid mellom UiB og NFR (kr 45.000,- for 2019) 

Norsk Forskningsråd (NFR) er søkt om midler til pasientnær klinisk forskning i programplan Behandling (frist var 10.04.19)

Helse Vest vil bli søkt om midler (frist 3.06.19) Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Skadekirurgi , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK vest