Forskningsprosjekt


Sikkerhet og effekt avTrombopoietin reseptor agonister og behandling av ITP hos gravide

Vitenskapelig tittel:
Tpo-RA use for ITP during pregnancy

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en internasjonal multisenter retrospektiv undersøkelse der formålet er å bedre vurdere sikkerhet og effekt av Trombopoietin reseptor agonister (Tpo-RA) brukt off-label for behandling av tilbakevendende ITP under graviditet basert på pasientdata. Undersøkelsen gjennomføres gjennom et nettverk av ITP eksperter fra Europa, Nord-Amerika og Asia. Hovedkarakteristika og utkomme av gravide kvinner med ITP samles inn ved hjelp av et avidentifisert standardisert utfyllingsskjema. Immun trombocytopeni (ITP) kan oppstå eller forverres under graviditet og noen ganger føre til blødningssymptomer. Behandlingen av symptomatisk ITP under graviditet er ganske begrenset og stammer hovedsakelig fra prednison ± intravenøs immunoglobulin som ikke er effektivt for alle pasienter. Selv om det ikke er rapportert om teratogene virkninger hos dyr, er bruk av Tpo-RA kontraindisert under graviditet..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/324 Prosjektstart: 04.02.2019 Prosjektslutt: 04.02.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av Sykehuset Østfolds interne midler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst