Generell forskningsbiobank


Generell KOLS biobank

Prosjektbeskrivelse:

I forbindelse med prosjektet BergenKOLS (REK nr 165.08 og 2010/1876) ble det opprettet en forskningsbiobank (KOLS Biobank, Biobankregisteret nr 2526, Hdir 08/8742, REK vest 2008/9588). Formålet med BergenKOLS var å undersøke naturlige endringer i lungene ved aldring både hos lungefriske og KOLS pasienter, samt undersøke endringer som skjer i lungene ved forverrelser hos KOLS pasienter. Hensikten med biobanken var å finne nye måter å karakterisere KOLS ved bruk av ulike typer humant biologisk materiale. Den opprinnelige tanken var at biobanken skulle være generell, men ved nylig gjennomgang av alle dokumenter knyttet til prosjektet og biobanken, ser det ut til at biobanken er spesifikk (selv om varigheten på biobanken er satt til 2030). BergenKOLS er nå sluttmeldt (2017), og vi ønsker derfor å opprette en ny generell biobank for videreføring av materialet for videre kartlegging av molekylære mekanismer ved KOLS. Dette vil kunne bidra til bedre forståelse av sykdommen med forbedret diagnose og behandling av pasientene. Det er også behov for en ny generell forskningsbiobank for lagring av prøver fra fremtidige KOLS studier ved Lungeavdelingen.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/42 Startdato for innsamling av materiale: 01.02.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Tomas Mikal Eagan
Finansieringskilder: Lungeavdelingen, Helse Bergen


Behandlet i REK
DatoREK
06.02.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest