Forskningsprosjekt


Undersøkelse av immunforsvaret hos barn med RS virus

Vitenskapelig tittel:
The functional effects of Dicer, IL7R and TNFRSF25 downregulation in children admitted with respiratory syncytial virus

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke forskjeller i immunforsvaret hos barn som blir innlagt med bronkiolitt. Man skal ta blod- og neseprøver fra barna, og undersøke proteinverdier. På den måten håper man å finne ut mer om hvorfor noen barn blir syke, mens andre ikke blir det, selv om de utsettes for samme virus. Det biologiske materialet skal oppbevares i den generelle biobanken Barn Ahus. Samtykke skal innhentes fra barnas foresatte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2613 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 29.05.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk fakultet, UIO, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst