Forskningsprosjekt


Compass: biomarkørsammenhenger mellom svangerskapsutfall, morkakefunksjon og hjerte- og karsystemet

Vitenskapelig tittel:
COmPASS: Crosstalk between pregnancy, placenta and the cardiovascular system

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å kunne identifisere kvinner som trenger intensiv oppfølging for å forebygge hjerte- og karsykdom. Man vil undersøke om det er mulig å finne valide biomarkører i biologisk materiale fra kvinner som har hatt et svangerskap og kvinner som har født, og som har samtykket til at biologisk materiale kan analyseres for dette formål. Kardiovaskulær sykdom er en viktig årsak til prematur død og sykdom hos kvinner. Svangerskaps-forgiftning og andre morkakerelaterte svangerskapskomplikasjoner (som svangerskaps-diabetes og redusert fostertilvekst) er assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom. En ønsker å analysere biologisk materiale (blod, urin, morkake, vevsprøver) som er samlet inn i forbindelse med de spesifikke biobankene i prosjekt HAPPY (REK ref. 2013/2092) og CHASE (REK ref. 2008/2582) og i den tematiske biobanken «Oslo pregnancy biobank (OPB)» (REK ref. 2010/1850). I tillegg vil det innhentes helseopplysninger fra pasientjournal. Dette prosjektet har samme formål som formålet i de tre biobankene og de to prosjektene HAPPY og CHASE. En ønsker å se på biomarkører som karakteriserer samspillet mellom svangerskapskomplikasjoner, morkakefunksjon og hjerte- og karsystemet. Genetiske analyser vil ikke bli foretatt. Samtykket er allerede innhentet og pasientene skal ikke kontaktes på nytt. Men, det kan være aktuelt å inkludere nye pasienter, i så fall vil en anvende pasientinformasjonen i biobanken OPB til dette formålet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/103 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 28.03.2044

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Annetine (Anne Cathrine) Staff
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egenfinansiert OPB-rekruttering

Biomarkørutgifter deles med samarbeidspartnere, og de forskjellige delene av COmPASS vil utføres når det er penger til dette via interne eller eksternt innhentede forskningsmidlerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: PhD of forskerlinje-eksamen
Materiale fra biobank:
CHASE
Oslo Pregnancy Biobank
HAPPY
Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst