Forskningsprosjekt


ABC (Act, Belong, Commit) for bedre mental helse blant voksne i HUNT.

Vitenskapelig tittel:
ABC (Act, Belong, Commit) for bedre mental helse. Betydningen av aktivitet, sosial tilhørighet og meningsfullt engasjement for mental helse hos voksne i en norsk befolkning. En HUNT-studie.

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet vil gi ny kunskap om sammenhengen mellom akvitet (A-act), tilhørighet (B-belong) og engasjement i meningsfulle aktiviteter (C-commit) (ABC), og psykisk helse. Data fra voksne i befolkningsundersøkselsen HUNT3 vil benyttes i en tverrsnittsstudie. ABC dimensjonene vil operasjonaliseres og assosiasjon med mål for psykisk helse vil undersøkes. Studien er et ledd i den faglige underbygging av ABC som konsept i folkehelsearbeidet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/59 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU.Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2019 REK midt