Forskningsprosjekt


Normalmateriale for hjerteminuttvolum og blodvolum-variabler hos hjertefriske barn under generell anestesi

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å skaffe kunnskap om normalverdier for blodvolum-variabler hos hjertefriske barn målt ved hjelp av transpulmonal termodilusjon. ”Pulse induced continuous cardiac output” PiCCO, er en veletablert teknologi for måling av avanserte hemodynamiske variabler hos voksne. Ved hjelp av teknologien kan man estimere hjerteminuttvolum samt intrathorakalt blodvolum, globalt endediastolisk volum i hjertet og ekstravaskulært lungevann. Det foreligger ingen studier på normalverdier hos hjertefriske barn selv om utstyret et tilpasset barn. Slike normalverdier er nødvendig for å nyttegjøre denne teknologien hos kritisk syke barn. Barn som skal opereres for større nevrokirurgiske inngrep monitoreres med arteriekran og sentralt venekateter og er vanligvis hjertefriske. Ved å bruke PiCCO kateter som arteriekran hos disse pasientene kan man gjøre målinger etter narkoseinnledning og før kirurgistart. Ved dette vil man bidra til å etablere normalverdier hos hjertefriske barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2576 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gunnar Bentsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Universitet
Sluttmelding/publikasjon: Studien besvarte opprinnelig problemstilling
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK nord
18.08.2016 REK nord