Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Kommunale akuttenheter

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil sammenligne oppholdsdata fra fem ulike kommunale akuttenheter, samt fra Sykehuset Østfold i perioden januar 2014- januar 2019. Oppholdsdata inkluderer: alder, kjønn, diagnose, type behandling, liggetid, innlagt fra (fastlege, legevakt, sykehjem, hjemmet), utskrevet til (hjemmet, hjemme med hjemmesykepleie, kommunal institusjon, sykehus). Formålet er å analysere oppholdsdata i lys av etableringen og implementeringen av KADene. I denne sammenheng ønsker vi også å sammeligne data med data fra Akershus Universitetsssykehus, og KAD i Ahus nedslagsfelt. Ahus sender egen søknad om tillatelse til dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/118 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ann-Chatrin Leonardsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF


Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2019 REK sør-øst