Forskningsprosjekt


Forekomst av alvorlige ikke-kolera Vibrio- og Shewanella-infeksjoner i Norge i 2014-2018: er det et fremvoksende helseproblem?

Vitenskapelig tittel:
Epidemiology and molecular characterisation of non-cholera Vibrio and Shewanella spp. infections causing septicemia and necrotizing fasciitis in Norway during 2014-2018

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke forekomsten av ikke-kolera Vibrio og Shewanella som årsak til alvorlige infeksjoner i Norge. Studien vil se på alders- og kjønnsfordeling, samt sesongvariasjon av alvorlige ikke-kolera Vibrio- og Shewanella-infeksjoner, for å kunne se om disse infeksjonene er et fremvoksende folkehelseproblem i Norge i forbindelse med klimaendringene. Man vil også se om molekylær analyse av alle tilgjengelige prøver fra mikrobiologiske laboratorier i Norge kan gi nyttig informasjon om kilde til infeksjonen, evolusjonen og egenskapene til disse bakteriene. Resultatet fra den molekylære analysen vil sammenlignes med internasjonal tilgjengelig data.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/123 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 15.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ettore Amato
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av FolkehelseinstituttetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.02.2019 REK sør-øst