Forskningsprosjekt


Mobbing i skolen - betydning for selvforståelse og levd liv

Prosjektbeskrivelse:
Forskning fra norsk skole og arbeidsliv viser at mobbing har høyt potensiale til å gi ulike ettervirkninger, inkludert psykiske vansker. Samtidig vet vi at mobbing er et utbredt fenomen, tross systematisk innsats for å redusere mobbing. Forskere hevder også at støtten og hjelpen forsvinner for tidlig, der barn får hjelp og støtte med en gang mobbingen blir avdekket, men ikke nødvendigvis til de mobberelaterte plagene er borte. Denne studien komplementerer eksisterende forskning ved å utforske førstepersonsperspektivet på mobbeerfaringer. Ved å intervjue personer som har opplevd å bli mobbet i barndom søker vi svar på spørsmål som: Hva gjør det mulig å gå videre etter å ha opplevd mobbing i barndom? Hva gjør det vanskelig å gå videre? Hvordan gjør mobbeerfaringen seg gjeldende i hverdagen i dag? Denne kunnskapen vil være viktig for det videre systematiske arbeidet med å redusere mobbing og skadevirkninger etter mobbing.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/269 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 01.07.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Signe Hjelen Stige
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres som en del av utdanningen i profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen der veileder er ansatt. Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet psykologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
06.03.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest