Forskningsprosjekt


Undersøkelse av immunsystemet og stamceller hos KML pasienter som skal stoppe behandlingen CML-Stopp.Lab(Nord CML013)

Vitenskapelig tittel:
Immunological and stem cell studies in discontinuation of tyrosine kinase inhibitor therapy in chronic myeloid leukemia patients CMLstop-Lab CML013

Prosjektbeskrivelse:
KML behandling er veldig effektiv men kun ca 50% av pasientene som oppnår god responce på behandling kan slutte med behandlingen.Vi tror leukemi stamcelle og immunesystemet spiller stor rolle for å oppnå best mulig effekt av behandling derfor vil vi undersøke dette for å økt forståelse av leukemi stamcelle når behandlingen stoppes og ved evt tilbakefall etter beandlingstopp vil vil også undersøke immunesystemts sammensetting som bidrar å dempe leukemi cellene for å oppnå varig effekt av behandlingen Med denne studien muligens bidrar for å fortuse velykket behandlingstopp bedre og muligens identifisere nye mål for behandlingen som kan kurere KML hos aller fleste pasienter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/271 Prosjektstart: 09.04.2019 Prosjektslutt: 18.05.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Henrik Hjorth-Hansen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Nordic CML study groupeForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
NorDCML007
Behandlet i REK
DatoREK
06.03.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest