Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og samliv på fastlegekontoret

Vitenskapelig tittel:
Fysisk aktivitet og samliv på fastlegekontoret

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet består av to delprosjekter som skal gi ny kunnskap om to viktige livsstilsområder fra pasienter på fastlegekontoret: 1) Kartlegging av fysisk aktivitetsvaner og hvilken rolle fastlegen skal ha inn mot potensielt aktive pasienter. 2) Undersøkelse av tilfredshet med samliv og hvilken rolle fastlegen skal ha ved samlivsproblemer. Et spørreskjema på en A-4 side deles ut til pasienter på venterommet mens medisinstudenter har praksisutplassering i siste studieår. Målet er å få inn 2500 spørreskjema fra 75 studenter utplassert våren 2019.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/40 Prosjektstart: 11.02.2019 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thomas Mildestvedt
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Av interne forskningsmidler ved Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Institutt for Global helse og

samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Forskernes innsats vil være del av den tid som er avsatt til forskning i den enkeltes arbeidskontrakt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.02.2019 REK vest