Forskningsprosjekt


Elektiv induksjon av fødsel

Vitenskapelig tittel:
Elective induction of labor

Prosjektbeskrivelse:
Induksjon av fødsel har de siste årene vært økende og er nå den hyppigst brukte operative obstetriske prosedyre. I løpet av de siste årene har antall induksjoner økt på verdensbasis så vel som i Norge. Induksjon foretas vanligvis på maternelle eller føtale indikasjoner men de siste årene har man sett en trend av økt antall elektive induksjoner, sannsynlig også i Norge. Elektiv induksjon er definert som induksjon av fødsel uten medisinsk indikasjon. Det foreligger i dag liten kunnskap om hva en venstreforkyvning av fødselstidspunkt innebærer for mor og barn. Hvorvidt risikoene for induksjon i svangerskapsuke 38 overstiger risikoene for mor og barn ved fortsatt svangerskap er ukjent. Formålet med studien er å frembringe informasjon om de medisinske konsekvenser elektiv induksjon i svangerskapsuke 38 eventuelt vill medføre for mor og barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/580 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Malin Andrea Elisabeth Doegl
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2011 REK sør-øst
08.06.2011 REK sør-øst