Forskningsprosjekt


En prospektiv randomisert studie for å sammenligne et proteinfritt dyrkningsmedium med proteinholdige medier til bruk ved assistert befruktning

Vitenskapelig tittel:
Prospektiv randomisert ”sibling-oocytt” studie for å undersøke: Et proteinfritt medium med to kjente medier med humant serum albumin for IVF/ICSI

Prosjektbeskrivelse:
Medier for dyrking av alle typer celler har i dag tilsetting av proteiner. Vanlig er tilsetting av humant serum albumin fra blod gitt ved blodbanker. Dette gjelder også ved befruktning utenfor kroppen, slik som ved in vitro fertilisering (IVF prøverørsbehandling). Hensikten med denne studien er å vise i en prospektiv, randomisert studie at to standard dyrkingsmedier med hSA (humant serum albumin) og det nye mediet uten tilsetting av hSA, fungerer like bra når det gjelder utvikling av normale embryo. Man er klar over at ved å tilsette hSA til dyrkingsmediet, kan sykdommer bli overført til embryoene og til den behandlede kvinne. Dette kan være virus, prioner eller andre agens. Det primære mål er å vurdere eventuelle forskjeller mellom det nye mediet og de to standard dyrkingsmediene i utvikling av ”gode embryo”, det vil si embryo som settes tilbake til kvinnen direkte og embryo som blir frosset ned.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2678 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.07.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Vidar von Düring
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
17.03.2011 REK sør-øst