Forskningsprosjekt


En digital psykologisk intervensjon for HIV/AIDS pasienter som tillegg til medisinsk behandling: En randomisert kontrollert studie.

Vitenskapelig tittel:
A digital psychological intervention for HIV/AIDS patients in adjunct to medical treatment: A randomized controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Som følge av antiretroviral behandling (ART) har overlevelse blant HIV-positive økt betydelig de senere årene. ART har samtidig skapt nye utfordringer med viktige implikasjoner for mental helse blant HIV-smittede. Kampen for fysisk overlevelse har blitt erstattet med foruroligelse og stress forbundet med kronisk sykdom. Selv om nye medisiner kan utsette HIV-relaterte symptomer, fjernes ikke alltid stigma- og den kroniske trussel-følelsen mot pasientens liv og fysiske tilstand. Derfor er det stadig viktigere for klinikere og forskere å bedre forstå og forbedre velvære, trivsel og livskvalitet i denne pasientgruppen. I denne studien ønsker vi å undersøke effekten av et web-basert selvhjelps-program som skal hjelpe HIV-positive i forhold til opplevd stress, bekymringer og nedsatt velvære som følge av å være HIV-positiv. Programmet vil inneholde både psyko-edukativt stoff, samt øvelser og teknikker som vil hjelpe pasienten ift stressmestring, samt problematiske tanker og følelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2948 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Filip Drozd
Forskningsansvarlig(e):  Psykologisk institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst