Forskningsprosjekt


Fibulanagle ved ankelfraktur og kompromittert bløtvev

Vitenskapelig tittel:
Fibular rod osteosynthesis in ankle fractures with compromised soft tissue

Prosjektbeskrivelse:
Ankelbrudd bør opereres dersom det er feilstilling av bruddet. Som regel opereres det med en metallplate som legges utenpå leggbenet og festes med skruer. Det er relativt vanlig med komplikasjoner etter denne operasjonsmetoden, særlig betennelser og plager fra metallplaten. Dette har ført til utvikling av en operasjonsmetode hvor man i stedet for plate benytter en nagle som settes inn i leggbenet. Ved Sykehuset Østfold har vi brukt metoden på pasienter med sårbar hud. Så langt har vi ingen data som sier noe om resultatene etter denne operasjonsmetoden ved Sykehuset Østfold. Vi ønsker å gjøre et forskningsprosjekt hvor vi undersøker pasienter som har blitt operert med nagle ved Sykehuset Østfold i perioden 01.01.09 til 13.06.16. I denne perioden ble totalt 80 pasienter operert med nagle. Hensikten med prosjektet er å kartlegge funksjonen og komplikasjoner etter operasjonen, og ut fra dette vurdere om nagle bør foretrekkes hos pasienter med sårbar hud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2452 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bengt Östman
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes forskningsmidler for dekning av røntgenutgifter. Forøvrig vil utstyr ved avdelingen benyttes. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst