Forskningsprosjekt


Nordisk registerstudie hos pasienter med type 2-diabetes behandlet med nyere diabetesmedikamenter

Vitenskapelig tittel:
Multi-country non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries

Prosjektbeskrivelse:
Foreløpig er over 200 000 personer i Norge diagnostisert med type 2-diabetes og tallet forventes å øke ytterligere. Kardiovaskulære sykdommer er de vanligste komplikasjonene ved type 2-diabetes på lang sikt og bidrar til en betydelig økning i pasientrisiko og påvirker både helsekostnader og pasientens livskvalitet. Studien tar sikte på å øke forståelsen av behandlingen av pasienter med type 2-diabetes. Hovedmålene med denne observasjonsstudien er å sammenligne risiko for kardiovaskulær sykdom og dødelighet, bivirkninger som beinfrakturer og nyresykdom og ressursutnyttelse samt kostnader mellom ulike pasientgrupper med type 2-diabetes. De viktigste pasientgruppene som skal analyseres, er: i) pasienter som bruker empagliflozin (en type SGLT2-hemmer), ii) alle pasienter på en eller annen type SGLT2-hemmer iii) pasienter som bruker DPP-4-hemmere. Forskningsmetoden består av analyse av allerede eksisterende registerdata (retrospektiv kohortstudie).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/373 Prosjektstart: 31.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en multisentersstudie der Boehringer Ingelheim finansierer alle studier i alle land. Boehringer Ingelheim har en samarbeidsavtale med TFS Trial Form Support International AB om de nordiske studiene, og TFS samarbeider med Quantify Research for å utföra analyser i Norden. Quantify Research i sin tur samarbetar med Universitet i Oslo. Dr Halvorsen mottar  kompensasjon fra Boehringer Ingelheim som klinisk ekspert i studiene.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst