Generell forskningsbiobank


Hjerneabscess på Haukeland 2019-2029

Prosjektbeskrivelse:

Formålet for innsamling av prøver hos pasienter med hjerneabscess er å etablere muligheten for aktuell og fremtidig forskning på en uvanlig tilstand hvor årsakssammenhenger er utilstrekkelig kartlagt. Fremtidige studier kan gi relevant og ny kunnskap med bedre behandlingsmuligheter for pasientgruppen. 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2406 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Kristin Agnete Stormo
Finansieringskilder: Forskningsmidler til biobanken vil bli søkt fra ulike kilder (bl.a. Universitetet i Bergen, Norges Forskningsråd, Helse Vest) inkludert søkbare driftsmidler i avdelingen.


Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK vest
10.04.2019 REK vest