Forskningsprosjekt


Friske Fraspark

Vitenskapelig tittel:
Effekt av dynamisk tilpasset såle for pasienter med leddgikt.

Prosjektbeskrivelse:
Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom med gjentatte betennelser i ulike ledd, i første rekke i føtter og hender. Betennelse i føttene kan gi problemer med gange og føre til fysisk inaktivitet. Tiltak som ofte brukes er såler for å avlaste vonde ledd i foten. Vi vil teste en ny type såle som tilpasses etter klinisk vurdering av fysioterapeut. Den er enkel å forme, tar liten plass i skoen, og brukeren får med sålen hjem samme dag. Det foreligger ingen studier på den type såler som skal brukes i prosjektet, og i flere artikler etterlyses nærmere studier på effekt av såler. Formålet for denne studie er således å undersøke om denne type såle kan redusere smerter i foten og bedre gangfunksjon hos pasienter med leddgikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3371 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Berit Hagemoen Linberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst