Forskningsprosjekt


Et bånd å holde i

Vitenskapelig tittel:
Hvordan opplever mennesker med psykiske lidelser forholdet til sin hund ?

Prosjektbeskrivelse:
Psykiske lidelser er et økende problem i befolkningen, og personer med psykisk lidelse kan i større grad enn andre oppleve manglende sosiale nettverk. Dyrs bidrag til den psykiske helsen tillegges i følge søker liten vekt i norsk helsetjeneste, mens fokus på temaet er økende i internasjonale studier. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan mennesker med psykiske lidelser opplever forholdet til sin hund. Det skal gjennomføres intervjuer med brukere av psykiske helsetjenester som også har hund.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2547 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 09.05.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Berit Johannessen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, Nivå: mastergradsoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst