Forskningsprosjekt


Gjennomgang av radiologiske besvarelser for å undersøke forekomst og representativitet i en pågående populasjonsbasert studie på hjernemetastaser

Vitenskapelig tittel:
An examination of radiology reports to assess representativeness in an ongoing population-based study on brain metastases. An addendum to the ongoing prospective cohort study; Brain Metastases in Norway - Improved classification and treatment

Prosjektbeskrivelse:
Antall pasienter som får påvist hjernemetastaser (HM) øker, bla fordi flere lever lengre med kreft. Det finnes kun få, eldre populasjonsbaserte studier på insidens av HM og ingen fra Norge. Det er ingen sentral rapportering av HM i Norge. Rapportering av diagnosekoden for HM i Norsk pasientregister er av erfaring mangelfull. Det finnes altså ingen rapportsystemer eller registre som kan benyttes til å estimere insidensen av HM i Norge, verken totalt eller per kreftform. Prosjektet vil besvare følgende: Hvor mange pasienter får påvist HM ved de deltakende sykehus? Hvor mange av disse blir inkludert i den pågående kohortestudien (2017/1358)? Vi vil identifisere alle pasienter som får påvist hjernemetastaser ved å gjennomgå samtlige radiologiske beskrivelser av CT- og MR av hodet utført ved sykehusene i prosjektperioden, uavhengig av indikasjon for undersøkelsene. Antall pasienter ikke inkludert i den prospektive studien, kjønn, alder og kreftdiagnose på disse blir registrert anonymt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2494 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Olav Erich Yri
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av det overordnete forskningsprosjektet "Brain metastases in Norway" og er dermed finansiert via Helse Sør-Øst og midler fra Kreftforeningens Rosa Sløye-aksjonen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst