Forskningsprosjekt


Livskvalitet etter akutt bronkiolitt

Vitenskapelig tittel:
Quality of Life in Bronchiolitis Optimal Treatment in Infants and Prognosis

Prosjektbeskrivelse:
Dette doktorgradsprosjektet er en delstudie i en pågående multisenterstudie (Bronkiolittstudien). Hensikten er å se nærmere på sammenhengen mellom livskvalitet og astmautvikling hos småbarn ved hjelp av stressrelaterte markører. Grunnet mangel på målemetoder for livskvalitet, skal svært få spedbarn og småbarn ha vært inkludert i slike studier til nå. Denne delstudien innebærer at et nyutviklet spørreskjema sendes ut til deltakerne i hovedstudien tre ganger (6, 9 og 18 måneder) etter innleggelse for akutt bronkiolitt. Svarene vil bli sammenholdt med øvrig informasjon innhentet i hovedstudien. Studien forventes å gi ny kunnskap om hvilke barn som bør følges opp spesielt med tanke på risiko for å utvikle astma og allergi, samt bidra til arbeidet med å forebygge følgetilstander i barndom og voksen alder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2563 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karin C. Lødrup Carlsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: ORAACLE
Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst
21.09.2011 REK sør-øst