Forskningsprosjekt


Ulike typer styrketrening og dens effekt på hopphøyden

Vitenskapelig tittel:
Formålet med dette studie er å finne ut hvilke type styrketrenings metoder og hvilke av øvelsene knebøy og beinpress som fungerer mest effektivt inn mot å forbedre hopphøyde hos volleyball utøvere utøvere.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet er å finne ut hvilke treningsmetoder som er mest effektive i å forbedre hopphøyde hos volleyball utøvere. Prosjektet skal gjennomføres av som et ledd i et mastergradsarbeid for to studenter. Et mål er å finne ut om tung styrketrening bør kombineres med eksplosiv trening og i hvilken grad. I tillegg vil en undersøke hvilken av de to øvelsene knebøy og beinpress som er mest effektive for å forbedre hopphøyden. Deltakerne skal gjennomføre øvinger etter et bestemt opplegg som synes å være standard treningsmetoder. Treningen skal vare fra 9 til 10 uker. Deltakerne skal testes før og etter treningsperioden. Deltakerne fyller ut et egenerklæringsskjema om helse slik det er vanlig ved HiT. Deltakeren skal gjennom tung fysisk belastning, men det dreier seg om unge og friske idrettsutøvere som er vant til denne type belastninger fra før. Det skal rekrutteres 40 til 60 deltakere fra idrettslag for ballspill. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring . Data oppbevares avidentifisert. Kodenøkkelen slettes ved prosjektslutt 1.6.2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2962 Prosjektstart: 24.01.2011 Prosjektslutt: 01.06.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tom Erik Solstad
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Telemark avd. Bø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterstudium i idrettsfysiologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst