Forskningsprosjekt


Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon

Vitenskapelig tittel:
Comparative effectiveness of fecal microbiota transplantation versus vancomycin for primary clostridium difficile infection. Randomized trials.

Prosjektbeskrivelse:
Clostridium difficile-infeksjon (CDI) er en fryktet komplikasjon til antibiotikabehandling mot andre infeksjoner. CDI behandles i dag med mer antibiotika, men ca 1 av 4 opplever langvarig infeksjon eller tilbakefall av CDI fordi antibiotika forårsaker en forstyrret tarmflora. I en pilotstudie har vi sett at behandling med friske tarmbakterier kan være like bra eller bedre enn antibiotika for å kurere førstegangsinfeksjon med Clostridium difficile. I tillegg kan behandling med tarmflora redusere bruken av resistensdrivende antibiotika. Formålet med denne studien er å bekrefte funnene i pilotstudien. Pasienter i norske sykehus med førstegangs Clostridium difficile-infeksjon vil bli spurt om å delta. Deltagere vil ved tilfeldig loddtrekning bli tilbudt behandling med frisk tarmflora som et klyster eller standard behandling med antibiotika (vankomycin) i 10 dager og bli fulgt opp i 60 dager. Etter ett år vil vi også evaluere om deltagerne har hatt bivirkninger av behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2561 EudraCT-nummer: 2018-004580-31 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.01.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Garborg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst

KLINBEFORSKForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst