Forskningsprosjekt


Genetiske undersøkelser hos spedbarn med bronkiolitt

Vitenskapelig tittel:
Genetic analysis of key immune regulatory genes in patients with RSV bronchiolitis

Prosjektbeskrivelse:
Det fremgår av prosjektsøknaden at bronkiolitt forårsaket av RS virus er en hyppig årsak til sykehusinnleggelse av små barn. Selv om de fleste barn er infisert med RS virus vet man ikke hvorfor bare noen få blir syke. I denne studien ønsker man å undersøke noen gener som er assosiert med bronkiolitt hos spedbarn som blir innlagt ved AHUS med alvorlig RS virus infeksjon. Det er allerede samlet inn blod fra 30 pasienter, nå ønsker man å inkludere ytterligere 85 pasienter for å få et stort nok materiale. Blodprøven vil bli tatt i forbindelse med rutinemessig blodprøve, og det vil derfor ikke bli gjort et ekstra stikk. Det skal også hentes inn opplysninger fra pasientjournaler. Kontroller skal være navlestrengsblod fra barn som ikke utvikler bronkiolitt. Dette navlestrengsblod ligger i en godkjent biobank, ”Barn Ahus” som er opprettet for å undersøke etiologiske mekanismer ved bronkiolitt, inkludert genetiske analyser. Det skal innhentes samtykke fra barnas pårørende, og det vil bli utdelt et informasjonsskriv og samtykkeskjema før blodprøvetakingen. Pasientopplysninger og blodprøver skal behandles avidentifisert i prosjektet. Koblingsnøkkel, blodprøver og pasientopplysninger skal oppbevares adskilt, og med tilgangsstyring. Det fremgår av søknaden at det er mulig at prosjektet vil gjøre videre fremtidige genetiske analyser av de lagrede blodprøvene. Prosjektslutt er 29. juni 2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2530 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 29.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk Fakultet, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst