Forskningsprosjekt


Risikofaktorer, pasientenes livskvalitet og utbruddhåndtering ved utbrudd av VRE

Vitenskapelig tittel:
Risk factors and quality of life for patients colonized with Vancomycin Resistant Enterococcus: Outbreak management in hospitals in Norway and in a University Hospital in Finland Work package 1: Risk factors and comorbidities for VRE colonization

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektets formål er å kartlegge risikofaktorer og komorbiditeter for å bli VRE (Vancomycin-resistente enterokokker)-kolonisert ved et utbrudd på sykehus. Slik kunnskap kan gi grunnlag for at man i fremtiden unngår unødvendig isolering av pasienter og får en mer målrettet VRE-screening av pasienter som har risikofaktorer og komorbiditeter i en utbruddsituasjon. Studien er en beskrivende pasient-kontroll- studie, hvor man vil inkludere 140 VRE-koloniserte pasienter og 420 kontroller som var innlagt ved Sykehuset Telemark under et VRE-utbrudd. Kontrollgruppen består av pasienter var innlagt på samme avdeling og i samme tidsrom som VRE-koloniserte pasienter, men som var VRE-negative ved screening. VRE-koloniserte vil bli identifisert fra journalsystemet, og kontrollgruppen blir valgt ved tilfeldig uttrekk av VRE-screening negative pasienter innlagt på samme avdeling under utbruddet. Det skal innhentes journalopplysninger om en rekke risikofaktorer for VRE-kolonisering i forhold til sykehusinnleggelser, antibiotikabruk, operasjoner, diverse undersøkelser og behandlinger på sykehus, samt andre sykdommer. Det skal innhentes samtykke fra levende pasienter for bruk av disse helseopplysningene, men det søkes om fritak for samtykke fra avdøde pasienter fordi pasientgrunnlaget er begrenset og et størst mulig grunnlag er viktig for kvaliteten på studien. Man vil ikke inkludere gravide, barn under 18 år eller personer som ikke er samtykkekompetente. Det skal ikke innhentes nye helseopplysninger eller samles inn nytt biologisk materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/348 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 01.04.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Yngvar Tveten
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkes interne forskningsmidler fra Sykehuset Telemark. Søkes HSØ forskningsmidler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Infeksjonsmedisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2019 REK sør-øst