Forskningsprosjekt


Hjerneabscess på Haukeland 2013-2018 og 2019-2029

Vitenskapelig tittel:
Patent foramen ovale in patients with brain abscess, Haukeland University Hospital, 2013-2018 and 2019-2029.

Prosjektbeskrivelse:
Ved å undersøke pasientkarakteristika, bilde- og bakteriefunn fra 2013-2029 på HUS vil vi med dette prosjektet bidra til å kartlegge en årsakssammenheng mellom hjerneabscess og betennelse i munnhulen. Foramen ovale er en åpning mellom hjertets høyre og venstre forkammer i fosterlivet som normalt lukkes etter fødsel. Patent foramen ovale (PFO) tillater blodet å passere direkte fra høyre til venstre side av sirkulasjonssystemet. Vi tror PFO er vanligere hos pasienter med hjerneabscess enn i normalbefolkningen, og at dette kan forklare spredning av bakterier fra munnhulen til hjernen. Vi tror det er mulig å fastslå en årsakssammenheng ved å undersøke om bakteriearter påvist i begge lokalisasjoner har samme opphav ved målrettet prøvetaking og molekylærbiologiske undersøkelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2544 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Steinar Skrede
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet baserer seg på å utnytte de ressursene og det utstyret som allerede finnes i de avdelingene som deltar i samarbeidet. Utgifter til laboratoriearbeid planlegges dekket via søkbare driftsmidler. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Infeksjonsmedisin, Nivå: Ph.D.
Materiale fra biobank:
Mikrobiologisk avdeling Helse Bergen, nr. 2949.
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord
14.03.2019 REK nord
14.03.2019 REK nord