Forskningsprosjekt


Kan geriatrisk preoperativ vurdering av eldre kreftpasienter identifisere pasienter med økt risiko for komplikasjoner?

Prosjektbeskrivelse:
Eldre kreftpasienter som skal gjennomgå kirurgisk behandling har økt risiko for komplikasjoner, sannsynligvis knyttet til skrøpelighet. I denne deskriptive studien vil vi kartlegge hvor stor andel av disse pasientene som er skrøpelige og hvilken betydning dette har for forløpet de første 3 månedene etter operasjonen. Alle pasienter over 70 år som skal gjennomgå preoperativ vurdering før kirurgisk behandling av mistenkt kreft (tarm, blære og nyre) fra januar til september 2019 vil bli inkludert. Preoperativt blir det gjort en kartlegging med tanke på skrøpelighet med standardiserte skjema. Postoperativt kartlegges de med tanke på komplikasjoner, liggetid, utreisedestinasjon, bosted og hjelpebehov de først 3 mnd etter kirurgi, og de får tilsendt skjema for å rapportere funksjon, symptomer og livskvalitet. Studien vil gi økt kunnskap om eldre kreftpasienter som kan medføre endret klinisk praksis og danne grunnlag for intervensjonsstudier
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2429 Prosjektstart: 14.01.2019 Prosjektslutt: 13.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Saltvedt
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

prosjektet skal gjøres som ledd i vanlig klinisk praksis

det vil medføre små ekstra kostnader (porto ved utsendelse av spørreskjema) som dekkes av interne midler i klinikkenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinerstudent, Nivå: 5. år
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2019 REK midt