Forskningsprosjekt


Molekylære mekanismer hos overvektige behandlet med bariatrisk kirurgi

Vitenskapelig tittel:
Molecular mechanisms in obese individuals treated with bariatric surgery

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker i dette studiet å undersøke prøver fra inntil 2500 deltakere i Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt med ulike molekylære metoder. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge mekanismer ved utvikling av overvekt og fedme, samt determinanter for vektreduksjon etter bariatrisk kirurgi, ved å utføre molekylære analyser. Hensikten med biobanken har vært å studere biokjemiske/metabolske endringer i blod og urinprøver til pasienter før og ved kontroller etter bariatrisk kirurgi ved sykehusene i Helse Vest. Vi ønsker med dette studiet å se nærmere på samspill mellom arv og miljø, samt hvordan molekylære faktorer i fettvevet og blod kan ha sammenheng med metabolske sykdommer og andre sykdommer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2404 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.01.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunnar Mellgren
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorgenet, Helse Vest, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen forskningsstiftelse ogUniversitetet i BergenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
Vestnorsk Forskningsbiobank for Overvekt
Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK vest