Forskningsprosjekt


Medbestemmelse på intensivavdelinger

Vitenskapelig tittel:
Hvordan legger intensivsykepleieren til rette for medbestemmelse hos våkne intuberte intensivpasienter? How does the critical care nurse make room for co-desicionmaking for the awake intubated intensive care patient? (foreløpig tittel, kan endres)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å få kunnskap om hvordan pasienter med akutt kritisk sykdom på intensivavdelinger som ligger i respirator får uttrykt sin medbestemmelse i pleiesituasjoner. Prosjektet er en kvalitativ observasjonsstudie av pleiesituasjonen mellom sykepleier og pasient. Det tas sikte på å ha ti observasjonsdager. Studien skal ha fokus på 10 sykepleiere som siden også skal intervjues. Det skal innhentes skriftlig samtykke fra sykepleier og stedfortredende samtykke fra pårørende, eller eventuelt behandlende lege.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2672 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 30.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: ingrid christina foss
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Medbestemmelse på intensivavdelinger
Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst