Forskningsprosjekt


Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

Vitenskapelig tittel:
Effect of cobalamin intervention on DNA methylation in moderately cobalamin deficient infants

Prosjektbeskrivelse:
En adekvat status av kobalamin (vitamin B12) og folat sikrer remetylering av homocysteine til metionin. Metionin er kroppens viktigste metyldonor og nødvendig for metylering av DNA, som regulerer cellulære prosesser. Man antar at den epigenetiske modifiseringen av DNA skjer tidlig i livet og at det derfor er spesielt viktig å ha en god vitaminstatus i både svangerskap og spedbarnsalder. Vi har imidlertid tidligere vist at mange norske gravide og spedbarn har biokjemiske tegn på moderat kobalaminmangel. I randomiserte intervensjonsstudier med kobalamin til spedbarn har vi også vist at det er mulig å normalisere vitaminstatus og samtidig signifikant bedre motorisk utvikling. I denne studien ønsker vi å se om kobalamintilskudd også påvirker global DNA metylering. Vi vil benytte blodprøver fra en tidligere gjennomført intervensjonsstudie hos spedbarn med biokjemiske og kliniske tegn på moderat mangel (REK vest 007.08, Am J Clin Nutr. 2013 Nov;98(5):1233-40.)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2448 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne-Lise Bjørke Monsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finanisering internt på Laboratorium for medisinsk biokjemi og farmakologi, HUSForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Vitamin B12 status hos barn med ernæringsvansker
Vitamin B12 status hos barn med ernæringsvansker
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst