Forskningsprosjekt


Hypotensjon hos eldre som har fått TCI anestesi – et kvalitetesarbeid

Prosjektbeskrivelse:
Total intravenøs anestesi (TIVA) med Propofol og Remifentanil som administreres via Target Control Infusion (TCI) skal gi mulighet for en lett styrbar anestesi, men i praksis opplever jeg hyppig at det ved TCI anestesi til eldre oppstår blodtrykksfall, ofte med behov for gjentatt dosering med vasopressor. Hensikten med kvalitetsarbeidet er å kartlegge blodtrykksfall hos eldre som har fått TCI anestesi for å kvalitetssikre rutiner i egen avdeling. Prosjektet gjennomføres som en klinisk audit hvor kvalitet i praksis måles på en systematisk måte og evt. tiltak kan settes inn. Data innhentes retrospektivt fra pasientjournaler. I tillegg til forekomsten av hypotensjon skal bakgrunnsvariablene kjønn, alder, vekt, ASA klasse, hypertoni, diabetes, bruk av blodtrykksmedisin, oppstart anestesi/ kirurgi, BIS verdi, bruk av vasopressor, vedlikeholdsdose for Propofol og totaldosering av Propofol / Remifentanil innhentes, for å få innsikt til å forbedre praksis. Data systematiseres kvantitativt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2447 Prosjektstart: 20.08.2018 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Berit Taraldsen Valeberg
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i anestesisykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst