Forskningsprosjekt


I hvilken grad endres fysisk aktivitetsnivå som følge av kondisjonstesting av pasienter med barneleddgikt

Vitenskapelig tittel:
The impact of sub maximal endurance testing on the physical activity levels, pain and endurance in patients with juvenile idiopathic arthritis.

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil undersøke om testing av submaksimal kondisjon på tredemølle av pasienter med barneleddgikt / juvenil idiopatisk artritt (JIA) fører til endring i fysisk aktivitetsnivå. Vi vil også undersøke om pasientene som gjennomfører tredemølletesten får endret estimert oksygenopptak og gangdistanse, samt om smerter, selvopplevd fysisk funksjon og livskvalitet påvirkes . Videre skal det undersøkes om kondisjonstesten fanger opp endringer i pasientens opplevde kondisjon (responsivitet). Dette er en klinisk oppfølgingsstudie med et før- og etterdesign hvor alle pasienter undersøkes 2 ganger med samme tester. I tillegg til å gjennomføre kondisjonstesten,vil pasienten svare på spørreskjemaer om fysisk aktivitetsnivå (IPAQ) og et spørreskjema som måler flere aspekter ved det å ha barneleddgikt (JAMAR). På bakgrunn av resultatene fra dette prosjektet vil det vurderes å innføre submaksimal tredemølletest i vår kliniske fysioterapiundersøkelse av JIA pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/153 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helga Sanner
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidsgiver anser det mulig å gjennmføre innefor ordinær driftForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Vurdere Master i helsefag for Ulrika Nilsson, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2019 REK sør-øst