Forskningsprosjekt


Immunterapi og kognitiv svikt

Vitenskapelig tittel:
Chemobrain - a side-effect of immunotherapy?

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet vil kartlegge hvordan immunterapi og inflammasjon påvirker kognitiv funksjon. Studien vil inkludere 100 pasienter med føflekkkreft som enten får immunterapi (gruppe 1) eller behandling med BRAF-inhibitor (gruppe 2). Kognitiv funksjon kartlegges ved bruk av standardiserte tester og ved avbildning av hjernemetabolisme (FDG PET) før behandling og 6 og 18 måneder etter oppstart av behandling. Avhengig av funnene ved 18 måneder kan det være aktuelt å gjennomføre en undersøkelse også 2-5 år etter behandling. På samme tidspunkt som kognitiv funksjon kartlegges vil det bli tatt blodprøver blant annet for måling av inflammasjonsmarkører. De to behandlingsbruppene sammenlignes. I tillegg inkluderes en gruppe med friske kontroller for å kunne korrigere for test-retest effekter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/136 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 01.02.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Therese Seierstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PET-undersøkelsene som inngår i prosjektet gjennomføres som del av den kliniske oppfølgingen av denne pasientgruppen og det påløper derfor ingen ekstrakostander for disse undersøkelsene.

Det vil bli søkt om eksterne forskningsmidler i Kreftforeningen og Helse Sørøst til dekning av blodprøvetakning og blodprøveanalyse (budsjettert til å være 300.000) samt til dekning av lønnsmidler til Monica Siksjø Kløvstad på Kalnes og Eirik Normann på Radiumhospitalet.

Prosjektleder Seierstad og medveileder Mona-Elisabeth Revheim-Rootwelt har begge forskningstid i sine faste stillinger som vil benyttes til gjennomføring av prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2019 REK nord