Forskningsprosjekt


Lipoprotein(a) ved kronisk stabil koronarsykdom

Vitenskapelig tittel:
Multi-center cross-sectional epidemiological study to characterize the prevalence and distribution of lipoprotein(a) levels among patients with established cardiovascular disease

Prosjektbeskrivelse:
Lipoprotein a (Lp (a)) er en spesiell markør i blodet som i likhet med andre blod lipider, som LDL-kolesterol (dårlig kolesterol)", er forbundet med økt risiko for åreforkalkning (aterosklerose). Åreforkalkning kan føre til hjerteinfarkt, hjerneslag eller perifer karsykdom. Basert på ulikheter i Lp (a) nivåene i den generelle befolkningen er det av vitenskapelig og klinisk interesse å finne forekomst og distribusjon av Lp (a) verdier hos pasienter med hjerte-og karsykdommer. Hovedformålet i studien er å samle informasjon om Lp(a) nivå i blodet hos pasienter med en hjerte-og karsykdom for å lære mer om Lp (a), hjerte-og karsykdommer, samt bedre forstå forekomst og distribusjon av normale og høye Lp (a) nivå i ulike regioner og land. Sekundært ønsker man å se på LDL-Kolesterol nivåene i pasienter med normale og forhøyede Lp (a) verdier. Det vil ikke være noen studiemedisin i denne studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/293 Prosjektstart: 30.04.2019 Prosjektslutt: 30.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Per Anton Sirnes
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Novartis. Økonomisk avtale mellom oppdragsgiver og institusjon foreligger ikke på søknadstidspunktet men kan ettersendes komiteen på forespørsel.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst